Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Verminderen van Risico’s

8 september 2016 • Voordelen

Het in de markt zetten van een nieuw product is erg kennisintensief, kostbaar en tijdrovend. Het ontwerpen van een nieuw product gebeurt daarom meestal binnenshuis. Hierdoor blijven de kosten beheersbaar en de lijnen kort. Als een product vervolgens gereed is om te worden verkocht, ontstaat echter een groot ondernemersrisico. Eindproducten of halffabricaten hebben vaak een minimale afname-verplichting, om nog maar te zwijgen over de vaak zeer lange levertijd. Het opbouwen en voorfinancieren van grote voorraden is daardoor helaas onoverkomelijk. Er moeten vaak aanzienlijke investeringen worden gedaan, zonder dat er harde garanties zijn op succesvolle verkoopresultaten.

Zeker bij kleine bedrijven zijn de middelen beperkt, maar er zijn vaak ideeën genoeg! Er moeten weloverwogen keuzes worden gemaakt: welk nieuw product wel en welk niet in de markt wordt gezet. Je ziet vaak dat op zich kansrijke ideeën en concepten nooit het daglicht zien en dat slechts een enkel idee ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Het testen van meerdere vormen of product-markt-combinaties is dan helaas niet mogelijk, omdat noodgedwongen wordt gekozen voor een “alles of niets” scenario. Vervelende constatering daarbij is, dat 75% van de productintroducties mislukt.

Met het productieproces van Trending Industries wordt benodigde investeringen voor een eerste serieproductie aanzienlijk verminderd en daarmee het risico tot een minimum beperkt. Meervoudige gelijktijdige productintroducties zijn hierdoor mogelijk en zorgen voor het vroegtijdig herkennen van een nieuw potentieel succes. Bij bewezen resultaat kan alsnog worden overgegaan tot massaproductie en om zo het rendement te maximaliseren.

Verified by MonsterInsights